CO2-inventarissen

Op 3 juli 2018 werden de inventarissen 2016 online geplaatst. Vergeet niet dat op hetzelfde ogenblik ook alle vorige jaargangen gewijzigd worden.  Dit gebeurt om een consistente methodologie te garanderen. Indien U gebruik maakt van vorige jaargangen dient U deze dus ook opnieuw te downloaden. 

Update donderdag 10 januari 2019: wijziging inventarissen

Vanaf 2019 worden de brondata van aardgas en elektriciteit ikv. het Burgemeestersconvenant aangeleverd door Fluvius. Fluvius is het nieuwe netbedrijf dat op 1 juli 2018 ontstaan is uit de fusie van Eandis en Infrax. Deze groep is het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen en levert nutsvoorzieningen aan overheden, gezinnen en bedrijven in alle 308 Vlaamse gemeenten. Als gevolg deze fusie werd het voormalige Eandis team verantwoordelijk voor de aanlevering van de brondata voor alle gemeenten, dus zowel de voormalige Eandis als Infrax gemeenten. In het kader van de overheveling van deze activiteiten naar het Eandis team, werd de methodologie die Infrax en Eandis in het verleden hanteerde geëvalueerd en aangepast zodat alle gemeenten de brondata op een uniforme manier krijgen aangeleverd.

We werkten bovendien een methodologie uit om de indicatie van betrouwbaarheid en de randvoorwaarden voor gebruik van gegevens op te nemen in de inventaris tool zelf. Dit gebeurde door invoeging van een nieuw tabblad “Betrouwbaarheid” en commentaarvelden (in cel A1) in de sector rekenbladen. Voor een indicatie van de betrouwbaarheid maken we een onderscheid tussen drie niveaus. Elk van deze niveaus geven aan in welke mate de gegevens kunnen gebruikt worden voor monitoring van lokale trends en impact van lokale beleidsmaatregelen. De handleiding werd eveneens aangepast overeenkomstig de wijzigingen in de inventaris tool en de knelpunten die aangegeven werden door gebruikers.

Gegeven voorgaande wijzigingen vinden we het nodig om een update te doen van alle inventarissen vanaf 2011 tot 2016.

Disclaimer: De inventarissen die gepubliceerd worden op deze website, zijn opgemaakt op basis van publiek beschikbare gegevens. Met deze inventarissen wil de Vlaamse Overheid de steden en gemeenten in Vlaanderen ondersteunen bij de  opmaak van een “baseline emission inventory” (BEI) of “monitoring emission inventory” (MEI), zoals gedefinieerd onder het Europese Burgemeestersconvenant. Steden en gemeenten kunnen deze inventarissen aanvullen of aanpassen met eigen gegevens indien zij dit wensen. Bijgevolg kunnen de inventarissen, die de steden en gemeenten indienen bij Europa in het kader van de officiële rapportering onder het convenant, afwijken van de publicatie op deze website.

De studie "Ondersteuning Burgemeestersconvenant" die VITO uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid (departement LNE) heeft als doel om de steden en gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen bij de opmaak van een "baseline emission inventory" (BEI),  een "Monitoring emission inventory" (MEI) en een "sustainable energy action plan" (SEAP) zoals gedefinieerd onder het Covenant of Mayors. De studie resulteerde enerzijds in een CO2-inventaris voor elke gemeente waarbij alle centraal beschikbare gegevens al zijn ingevuld en anderzijds in een simulatieluik waarin 10 verschillende maatregelen op gemeentelijk niveau gesimuleerd kunnen worden.

De tool bevat alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-inventaris voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant. De resultaten van de berekeningen worden weergegeven in de SEAP-template. Voornoemde rekenbladen zijn reeds ingevuld met gegevens en vereisen slechts beperkte input van de gebruiker. De rekenbladen zijn niet beveiligd dus alle formules zijn zichtbaar en alle velden kunnen overschreven worden.

De inventarissen kunnen per gemeente worden gedownload vanop de provincie pagina's. De maatregelen tool en de handleidingen van beide tools bevinden zich in de download sectie, boven aan de pagina.

De CO2-inventarissen worden jaarlijks geactualiseerd.

Conctactperson icon
Contactpersonen

Voor praktische vragen: