Klimaatprijs 2018

De Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege roept gemeenten en lokale verenigingen op om bijkomende projecten op te starten die bijdragen aan het behalen van de lokale en Vlaamse klimaatdoelstellingen.

De geselecteerde projecten kunnen samen rekenen op 12 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds. De uiterste indieningsdatum is 15 september 2018.

Bij deze projectoproep hechten we veel belang hechten aan de kostenefficiëntie per ton CO2-eq.-reductie, de herhaalbaarheid van het project met een minimum aan aanpassingen, het innoverende karakter en de mate waarin het project een positief effect heeft op andere beleidsdomeinen.

Projecten rond elektriciteitsproductie, het verhogen van de efficiënte van het elektriciteitsverbruik of openbare verlichting komen niet in aanmerking. De projecten mogen pas starten na de indiening voor de Klimaatprijs 2018, en moeten ten laatste op 1 januari 2024 afgerond zijn.

Hieronder vind je alvast het reglement. Binnenkort volgt alle praktische informatie (formulieren...).