Klimaateducatie op scholen

Thema
Thema
Extreme regen Droogte Hitte Overstromingen Stijging zeespiegel
Landgebruik
Landgebruik
Stedelijk        
Financiering
Kosten
Goedkoop Blanco image      
Beschrijving-icon
Beschrijving van de maatregel

Klimaatproblemen kunnen gedeeltelijk aangepakt worden via gedragsverandering. Dat houdt in dat mensen kennis moeten krijgen over klimaatverandering, de problemen en de oplossingen.

Wanneer jongeren educatie krijgen over klimaatverandering en hoe ermee om te gaan, nemen ze deze kennis en lessen mee voor de rest van hun leven. Zo worden ze al jong bewust van het fenomeen klimaatverandering en wat het voor hen en hun familie kan betekenen.

Deze maatregel richt zich op activiteiten die in het lessenpakket kunnen worden opgenomen om al doende jongeren te leren wat klimaatverandering is en op welke manier men aan adaptatie kan doen. Zo kunnen scholieren bijvoorbeeld een namiddag met een smartphone rondlopen in hun gemeente om de temperatuur te meten. Op die manier leren de scholieren het belang van natuur, bomen en groen om het hitte effect te verminderen.

Om activiteiten op te zetten voor de scholieren is er samenwerking nodig tussen de scholen, de milieu-educatieprogramma’s en andere relevante partijen. Die samenwerking kan ook op korte termijn al voordelen hebben omdat ze kunnen leiden tot nieuwe initiatieven om de gemeente of stad nu al klimaatbestendiger te maken.

Impact
Impact

De maatregel kan toegepast worden op alle klimaatproblemen.

De maatregel draagt bij aan het bewustmaken van jongeren over het belang van ruimtelijke inrichting om de klimaatimpact te verminderen. Zo leren zij begrijpen dat klimaatverandering geen probleem hoeft te worden wanneer de klimaatverandering preventief worden aangepakt. Men leert over het belang van groen in relatie tot hitte, overstromingen en droogte.

Wanneer ontstaat er impact?

De bewustwording ontstaat onmiddellijk na implementatie van de maatregel. De daadwerkelijk gedragsverandering als gevolg van deze bewustwording kan op langere termijn plaatsvinden, wanneer de jongeren een job vinden of initiatieven lanceren om hun omgeving klimaatbestendig te maken.

Wanneer er sprake is van een nieuwe samenwerking om de educatie-activiteiten te ontwikkelen, dan kan deze maatregel ook op korte termijn al effecten hebben, bijvoorbeeld wanneer de nieuwe samenwerking ook uitmondt in nieuwe initiatieven voor een klimaatbestendige gemeente of stad.

 

Mitigatie - cobenefits met andere beleidsdomeinen
Mitigatie & co-benefits met andere beleidsdomeinen

Milieu-educatie: deze maatregel kan opgenomen worden in het beleidsprogramma rondom milieu-educatie.

Euro
Financiering initiatiekosten

€: organisationele kosten om het educatiepakket te ontwikkelen en eventueel ook materiële kosten, zoals de smartphones

Andere kosten: /

Return
Financiering Return

Klimaateducatie op scholen levert indirecte baten op omdat jongeren opgroeien en bewust zijn van klimaatverandering en wat men eraan kan doen. Dit nemen ze in hun latere leven mee en kunnen ze gebruiken in de praktijk.

Specificaties
Specificaties

Het is belangrijk om de klimaateducatie-activiteiten te richten op de onmiddellijke omgeving van de scholieren. Op die manier worden ze zich bewust wat klimaatverandering voor hen kan betekenen en wat men eraan kan doen.

Aanbevelingen
Aanbevelingen tot monitoring

Aantal scholieren dat klimaateducatie gekregen heeft

Klimaateducatie op scholen
Ruimtelijke dimensie
Ruimtelijke dimensie?

Niet ruimtelijk

Schaalniveau
Schaalniveau
  • Wijk
Type gebied
Type gebied

De maatregel is toe te passen in de stad

Actoren
Te betrekken actoren
  • Scholen
  • Milieu-educatie
  • Wetenschappers
  • Ambtenaren groendienst
Mayors Adapt indicaor
Mayors Adapt indicator

De maatregel zal een verandering teweeg brengen in de volgende Mayors Adapt indicatoren:

  • budget dat geïnvesteerd wordt in educatie
  • aantal events om bewustzijn te verhogen
Inspiratie
Andere inspiraties