CO2-inventarissen

Op 21 juni 2021 zijn de inventarissen 2019 online geplaatst. Vergeet niet dat op hetzelfde ogenblik ook alle vorige jaargangen gewijzigd worden.  Dit gebeurt om een consistente methodologie te garanderen. Indien U gebruik maakt van vorige jaargangen dient U deze dus ook opnieuw te downloaden. 

Disclaimer: De inventarissen die gepubliceerd worden op deze website, zijn opgemaakt op basis van publiek beschikbare gegevens. Met deze inventarissen wil de Vlaamse Overheid de steden en gemeenten in Vlaanderen ondersteunen bij de  opmaak van een “baseline emission inventory” (BEI) of “monitoring emission inventory” (MEI), zoals gedefinieerd onder het Europese Burgemeestersconvenant. Steden en gemeenten kunnen deze inventarissen aanvullen of aanpassen met eigen gegevens indien zij dit wensen. Bijgevolg kunnen de inventarissen, die de steden en gemeenten indienen bij Europa in het kader van de officiële rapportering onder het convenant, afwijken van de publicatie op deze website.

 

De studie "Ondersteuning Burgemeestersconvenant" die VITO uitvoerde in opdracht van de Vlaamse overheid heeft als doel om de steden en gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen bij de opmaak van een "baseline emission inventory" (BEI),  een "Monitoring emission inventory" (MEI) en een "sustainable energy action plan" (SEAP) zoals gedefinieerd onder het Covenant of Mayors. De studie resulteerde enerzijds in een CO2-inventaris voor elke gemeente waarbij alle centraal beschikbare gegevens al zijn ingevuld en anderzijds in een simulatieluik waarin 10 verschillende maatregelen op gemeentelijk niveau gesimuleerd kunnen worden.

De tool bevat alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-inventaris voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant. De resultaten van de berekeningen worden weergegeven in de SEAP-template. Voornoemde rekenbladen zijn reeds ingevuld met gegevens en vereisen slechts beperkte input van de gebruiker. De rekenbladen zijn niet beveiligd dus alle formules zijn zichtbaar en alle velden kunnen overschreven worden.

De inventarissen kunnen per gemeente worden gedownload vanop de provincie pagina's. De handleiding van de inventarissen bevindt zich in de download sectie, boven aan de pagina. De CO2-inventarissen worden jaarlijks geactualiseerd.

In 2019 werd het na vijf jaar tijd om de maatregelentool in een nieuw jasje te steken, om meer maatregelen door te rekenen en om de tool gebruiksvriendelijker te maken. In oktober 2019 werd de vernieuwde maatregelentool emissiereductie gelanceerd.

Conctactperson icon
Contactpersonen

Voor praktische vragen: