'Kwadenhoek' Wilsele: Vernieuwd speelterrein waar droge voeten mogelijk worden

Thema
Thema
Extreme regen Overstromingen    

 

Landgebruik
Landgebruik
Stedelijk      

 

Schaalniveau
Schaalniveau
Wijk      

 

Achtergrond
Achtergrond

De plannen van de jeugddienst van de stad om een speelterrein te vernieuwen, was de directe aanleiding van dit project. Midden in een bestaande woonwijk lag een groot grasveld / speelterrein met enkele afgeleefde speeltoestellen. Elke winter stond er water op het trapveldje waardoor het moeilijk bespeelbaar werd. In het verleden kreeg een deel van de woonwijk ook al te kampen met wateroverlast. Bovendien zochten de jongeren van Wilsele een plek om samen te komen.

Beschrijving-icon
Projectbeschrijving

Bij de opmaak  van het ontwerp voor de heraanleg van het speelterrein werd de informatie over wateroverlast meegenomen en werd beslist om waterbergende maatregelen te integreren in het ontwerp. De beleidsvisie klimaatadaptatie werd op die manier geïntegreerd in een project van de jeugddienst. 

In de voorbereidende fase waren er verschillende inspraaksessies waar buurtbewoners hun mening gaven over het ontwerp van het nieuwe speelterrein. Op basis van de opmerkingen en suggesties die naar voor kwamen, ontstond een definitief ontwerp. Voor elke leeftijdscategorie is er een aangepaste speelplek, van kleuters tot tieners. Uit een intensief traject van de afdeling jeugd met jongeren die frequent gebruik maken van het plein, ontstonden plannen voor de ideale inrichting van een hangplek. De jongeren dachten niet alleen na over het ontwerp, ze dragen ook hun steentje bij aan de realisatie ervan. Er is tevens een hondenzone. 
In het nieuwe speelplein zijn op speelse wijze waterbergende maatregelen aangebracht. Het gaat om een infiltratiegracht en een wadi, dus een depressie in het terrein waar water in kan infiltreren. 

Euro
Financiering

De totale kosten van het nieuwe speelterrein bedragen 113.483,32 euro. Dit wordt volledig gefinancierd door de Jeugddienst van de stad Leuven. De speeltoestellen vormen de grootste kostenpost, gevolgd door het grondverzet en de lijnvormige elementen

Mitigatie - cobenefits met andere beleidsdomeinen
Beleidsinstrumenten
  • Strategie van de jeugddienst om verouderde speelterreinen op te frissen. Beleidsvisie klimaatadaptatie werd hierbij geïntegreerd. 
  • Participatie van de buurt en de jongeren. 

.

Succesfactoren
Successfactoren

Er was een concrete aanleiding voor dit project: een afgeleefd speelterrein dat aan vernieuwing toe was, gaf de impuls om het terrein aan te pakken. De terugkerende onbespeelbaarheid in de winter was een aandachtspunt dat meegenomen werd. Het vernieuwde speelterrein is avontuurlijk opgevat, wat zelfs tijdens de aanleg al een grote aantrekkingskracht uitoefent op de buurt. Tijdens de winter van 2016 blijkt of er water komt in de wadi. Het is tevens de vraag waar de wateroverlast precies vandaan kwam. Eerst werd gedacht aan grondwater dat tot aan de oppervlakte kwam. Uit een onderzoek met een peilbuis van 70 cm is gebleken dat dat niet het geval is. Het was echter een erg droge periode toen gepeild werd. Waarschijnlijk gaat het om regenwater dat niet geïnfiltreerd raakt omwille van de grote compactheid van de ondergrond.

Type gebied
Locatie

Wilsele, Leuven

Actoren
Contact

 

Uitvoeringstermijn
Uitvoeringstermijn

Start van de werken zomer 2016, aanplantingen november 2016.

Partners
Partners

De betrokken stadsdiensten, de buurt (kinderen, jongeren en volwassenen), Wonen en Werken, Aannemer Huijbrechts, Mekano speeltoestellen, Hamer en Hark.