Nieuws

  • 18 september 2020

Actualisatie databank in de maatregelentool

Sinds vorige week  is een nieuwe versie van de maatregelentool terug te vinden op deze website van het departement Omgeving. De databank werd geactualiseerd met alle wijzigingen in de inventarissen van 2011 – 2017.
  • 25 juni 2020

Publicatie gemeentelijke inventarissen jaar 2018

Op 26 juni 2020 werden de gemeentelijke inventarissen voor het jaar 2018 toegevoegd op deze website. Met deze publicatie is het de achtste keer dat voor alle steden en gemeenten een inventaris wordt opgemaakt.
  • 24 april 2019

Gent, Klimaatrobuuste stad? Studiedag Klimaatadaptatie 27 april 2019

Door verstening, een hoge bevolkingsdichtheid en te weinig water en groen zijn onze steden extra gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering.
Afbeelding van de stroomvoorspeller (VEA)
  • 29 november 2018

VEA lanceert nieuw instrument i.v.m. hernieuwbare energie: 'de stroomvoorspeller'

Hoeveel groene stroom verwachten we van de zonnepanelen (en windmolens) in elke gemeente? Voor hoeveel gezinnen volstaat dat en hoeveel CO2-uitstoot vermijden we hiermee? Is dat meer dan vorig jaar? Wordt vandaag of morgen een topdag?
  • 11 september 2019

Maandag 21 oktober 2019: voorstelling nieuwe tool voor doorrekenen klimaat- en energiemaatregelen

Op maandag 21 oktober 2019 stelden het Departement Omgeving en VITO de nieuwe tool voor steden en gemeenten voor om klimaat- en energiemaatregelen door te rekenen in het kader van het Burgemeestersconvenant.
  • 17 januari 2019

Open datasets Burgemeestersconvenant gepubliceerd

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) stelde in opdracht van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving open datasets op met inschattingen van de CO2-uitstoot/het energieverbruik voor alle Vlaamse gemeenten vanaf 2011 t.e.m. 2016.
  • 30 oktober 2018

Deel je ervaring over energietransitie in wijken

LABO RUIMTE wil een traject Pilootprojecten Energiewijken opstarten en roept lokale beleidsmakers, de bouw- en energiesector en burgercoöperaties op om ervaringen te delen en samen na te denken over hoe de Vlaamse overheid de energietransitie in wijken kan bevorderen en versnellen.
  • 13 augustus 2019

Aanpassing inventarissen Burgemeestersconvenant 13-08-2019

Na de publicatie van de inventarissen begin juli 2019 werd ons een fout gemeld in de formule om de emissiefactor voor elektriciteit te berekenen in het rekenblad EF ele_warmte.
  • 10 januari 2019

Update inventarissen Burgemeestersconvenant

Update inventarissen Burgemeestersconvenant
  • 17 september 2018

Update inventarissen 2016 voor cijfers windproductie

Er werd een nieuwe versie van de gemeentelijke rapporten voor 2016 op de website geplaatst. De reden voor deze nieuwe versie is een herziening van de productiecijfers voor wind.